El Validador permet validar els següents formats de signatures avançades:

 – BES:  signatura avançada bàsica.
 – EPES: signatura avançada amb política de signatura.
 – ES-T: signatura avançada amb segell de temps sobre la signatura.
 – ES-C: signatura avançada T que a més a més, inclou referències a la informació del path de certificació i de l’estat de revocació.
 – ES-XL: signatura avançada C amb els valors (no només les referències) de la informació del path de certificació i de l’estat de revocació.
 – ES-A: signatura electrònica d’arxivat.