És el mòdul del Validador que proporciona el servei de validació semàntica. Porta a terme les operacions relacionades amb la validació de certificats i signatures.