El SignaSuite és una aplicació web que permet als seus usuaris portar a terme qualsevol de les operacions relacionades amb la creació, validació i preservació de signatures electròniques basades en certificats digitals. És el frontal web del Servei Validador que el Consorci AOC ofereix al conjunt de les Administracions Públiques Catalanes.