No. Si una signatura està caducada, la signatura és invàlida. Per tant, el Validador respon que no confia en la clau.

Sobre el procediment a seguir per tal de garantir la validesa de la signatura que a dia d’avui és invàlida, destaquem el punt 5 de l’apartat 4 del Procediment de Manteniment de Signatures:
Si la signatura digital és tècnicament invàlida al haver caducat el certificat del signatari i no disposar d’un segell de temps vàlid caldrà:

  • enviar-la a validar en la data al·legada de signatura o en la data de signatura que consti en el document o en aquella data que el responsable de l’aplicació cregui que el mateix ja estava allotjat al sistema. Amb el conjunt de les noves validacions de les signatures que estiguin en aquesta condició es construirà un Índex de Signatures de Documents que llisti els documents i les signatures validades i les relacioni amb les respostes de la plataforma de validació.
  • que una persona responsable del sistema de gestió documental, o bé de la plataforma de tramitació, signi un document, que contindrà l’Índex de Signatures de Documents esmentats fent constar que aquells estaven signats, i les seves signatures eren tècnicament vàlides, en el moment d’ingrés al sistema, aportant com a prova els tiquets de validació. Cada entitat haurà de determinar quina és la persona adequada per signar aquest document”

Per a més informació consulta el Procediment de Manteniment de signatures: