Quan el format de signatura és avançat (XAdES, CAdES, PAdES), el Servei Validador del Consorci AOC ofereix la possibilitat d’ampliar la data de caducitat de les signatures electròniques incloent-hi un nou segell de temps. Val a dir que una signatura vàlida que inclou un segell de temps es podrà considerar vàlida fins que aquest segell caduqui. Per tant, el mecanisme de preservació de signatures electròniques consisteix en anar afegint-hi segells de temps progressivament. El Consorci AOC renova el certificat del Servei de Segell de temps anualment, de manera que la seva durada mínima serà de tres anys. Així, un mecanisme de preservació típic generalment consistirà en validar la signatura una vegada cada tres anys, demanat el seu completat.
Generalment aquestes operacions es porten a terme de forma automàtica fent servir els Serveis Web del Servei Validador, tot i que Signasuite permet executar aquestes operacions, escollint l’opció Preservar, que està disponible tant per fitxers pdf com per la resta de formats de signatura.

A la imatge, es mostra el resultat de la Preservació d’un document pdf. Com es pot veure, el sistema informa de la d’ata d’expiració de la signatura original així com del document completat, i dona l’opció de descarregar el document amb la signatura completada. Aquesta nova versió del document serà la que caldrà guardar. En l’exemple mostrat, l’any 2020 caldrà tornar a executar aquesta funcionalitat si es vol continuar preservant la validesa de la signatura.