El Validador pot validar els següents formats de signatura electrònica:

 – Signatures simples:

   · CMS: Cryptographic Message Syntax, o PKCS#7.

   · XMLDSig: XML Digital Signature.

 – Signatures avançades:

   · CAdES: CMS Advanced Electronic Signature.

   · XAdES: XML Advanced Electronic Signature.