Defineix una interfície XML per al processament de signatures, orientat a Web services i altres aplicacions. El DSS és el protocol amb el que els clients s’han de comunicar amb el Validador per a sol·licitar els serveis de l’AVS i la TSA.