El Validador s’ofereix en dues modalitats:

  • Mitjançant serveis web: el Validador és un servei que està pensat per ser utilitzat des de les diverses aplicacions o serveis que ofereixen altres administracions públiques. En aquest sentit, per fer ús del servei, cal dur a terme una integració entre l’aplicació o servei de l’administració usuària i el Validador. El Validador disposa d’un protocol de missatgeria que defineix com han de ser les peticions de negoci i permet interpretar les respostes del servei.
    Aquesta modalitat requereix recursos tècnics per part de l’ens per a desenvolupar serveis web. Per facilitar els treballs d’integració s’ofereix la següent documentació:

     

  • Mitjançant un web de consulta: Aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic per part de l’ens i, per tant, es pot posar en servei ràpidament. Permet realitzar les peticions més usuals al servei, com per exemple validar un certificat digital, per mitjà d’un Web de consulta Validador.