El validador,   que pot validar fitxers PDF  signats amb Adobe Acrobat.