El Validador pot validar:

 – Certificats.

 – Signatures electròniques.

 – Segells de temps.