El Validador ofereix els següents serveis:

– Servei de validació semàntica.

– Servei de segellat de temps.