El Validador del Consorci AOC admet tots els certificats digitals qualificats d'acord amb la normativa vigent. Consulteu els certificats qualificats.

Tal com requereix  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques al seu article 10, així com el mateix Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior, les administracions públiques han d’acceptar els certificats qualificats  d'acord amb el que descriu l’esmentat Reglament.

Consulta el cercador dels prestadors qualificats a l’estat espanyol per saber si el teu certificat és acceptat per relacionar-te amb les administracions públiques, així com els certificats estrangers validats.

En el cercador podràs consultar els diferents certificats qualificats segons diversos criteris:

  • “Nombre del prestador de servicios de confianza”: permet cercar per prestador del certificat.
  • “Servicios electrónicos de confianza cualificados”: permet cercar en funció del tipus de certificat.

També es poden consultar els certificats qualificats específicament per a les administracions públiques i del tipus PSD2.