Les funcionalitats estan dividides en tres grups:
Validar: Per validar tant document signats com certificats digitals
Signar: Per produir signatures electròniques basades en certificats digitals
Preservar: Per completar les signatures electròniques en format avançat amb informació que permeti allargar el seu període de vigència.