Signar:

El sistema també ofereix una sistema per signar documents. Seleccionant l’opció “Signar”, es mostra un formulari que, per defecte, serveix per signar documents pdf. Tal i com es mostra a la imatge,  el formulari demana quin és l’arxiu a signar i la localtzació física de la signatura, que es posarà a la darrera pàgina del document. S’ofereix la opció de signar els documents d’una carpeta.
Tant en el cas de pujar un document, com si es vol pujar tot el contingut d’una carpeta, la mida del total no pot ser superior als 7MB.

En opcions avançades, es pot canviar el format de la signatura, que només podrà ser ‘detached’, ja sigui XAdES o CAdES. En ambdós casos, no es demanarà que es localitzi visualment la signatura, ja que aquesta no serà visualitzable.

1.Eina de Signatura

Per tal de produir les signatures, el Signasuite fa servir les funcionalitats de signatura electrònica basada en certificats digitals de VALid. És un servei centralitzat que ofereix una alternativa als applets de java per la signatura de documents en entorns web. Podeu trobar més informació sobre el servei a: https://signador.aoc.cat
Un cop seleccionat el document, o documents, a signar, Signasuite farà una petició a aquesta funcionalitat de VALid i redireccionarà a l’usuari per tal que porti a terme la signatura electrònica, oferint aquelles eines necessàries per fer-ho que estiguin disponibles.

2. Signatura sense aplicació de signatura instal·lada

Si l’usuari no té instal·lat cap programari especial per fer-ho, el sistema demanarà que l’usuari es descarregui un fitxer Java Web Start (jnlp) que executarà l’aplicació de signatura, tot mostrant unes instruccions detallades sobre les passes a portar a terme. En aquest cas, l’usuari necessitarà tenir una màquina virtual java i el seu certificat degudament instal·lats. L’usuari haurà de seguir les instruccions per pantalla amb cura.

Tal i com es veu a la imatge, les instruccions indiquen que s’ha generat un fitxer jnlp, que s’ha de descarregar i executar. Aquest fitxer és l’aplicació que portarà a terme la signatura del document. Són fitxers únics i diferents per cada operació de signatura.

Executant el fitxer, es mostrarà una pantalla on l’usuari podrà escollir el certificat a emprar. Quan ho faci, l’usuari Signasuite mostrarà una pantalla que permetrà la descàrrega del document signat.

3. Signatura amb aplicació nativa

Per evitar que els usuaris s’hagin de descarregar un fitxer jnlp cada cop que vulguin executar un procés de signatura electrònica, des del Consorci AOC s’ha preparat una aplicació nativa instal·lable, i disponible per als sistemes operatius Microsoft Windows, Linux i Mac que substitueix la seva necessitat. Es pot descarregar aquesta des de l’enllaç “aplicació nativa” de https://signador.aoc.cat. Si un usuari té aquesta aplicació nativa instal·lada, el que farà el signador web de VALid en comptes d’oferir descarregar el fitxer jnlp serà mostrar, directament, la seva llista de certificats per produir la signatura.

El resultat de l’operació será el mateix.